Sarawak ID | Register
Polls
Announcements

Ansuran

Pembayar cukai taksiran di bawah seliaan Majlis Daerah Lundu boleh memohon untuk pembayaran cukai taksiran semasa mereka secara ansuran mengikut kelulusan bilangan bulan dan jumlah yang ditetapkan oleh pihak Majlis Daerah Lundu. Borang permohonan bolehlah diperolehi di Bahagian Penilaian dan Pencukaian Majlis Daerah Lundu.