Frequently Asked Questions

 

FAQ - Frequently Asked Question

1. PERTANYAAN MENGENAI PERMOHONAN UNTUK PERMIT MENGGANTUNG KAIN RENTANG - 24 Aug 2015

1. Bagaimana untuk memohon permit menggantung kain rentang?

Semua permohonan untuk menggantung kain rentang harus diserahkan dan dialamatkan kepada :
Setiausaha
Majlis Daerah Lundu, 94500 Lundu

(Bahagian Penguatkuasaan).
Permohonan perlu disertakan dengan maklumat-maklumat seperti berikut :

  • Tujuan dan tarikh menggantung kain rentang.
  • Lokasi / tempat kain rentang akan digantung.
  • Rekabentuk / saiz kain rentang.

2. Apakah syarat-syarat untuk pemberian Permit?

  • Saiz kain rentang hendaklah bersesuaian.
  • Iklan-iklan rokok, arak atau berunsur negatif tidak dibenarkan dipamer pada kain rentang.
  • Kain rentang hanya boleh dipamerkan dua minggu sebelum acara dimulakan dan harus diturunkan tiga hari selepas itu.
  • Kebenaran daripada pemilik bangunan mesti diperolehi terlebih dahulu.
  • Kain rentang mesti diikat dengan sempurna dan tidak boleh dibiarkan dalam keadaan selekeh.
  • Kain rentang tidak boleh digantung merentangi jalan raya.
  • Kain rentang tidak boleh dipaku atau diikat pada pokok yang ditanam oleh Majlis di tepi jalan raya.

3. Berapakah bayaran yang dikenakan bagi setiap kain rentang?

RM 15.00 untuk 1 meter persegi pertama dan RM 8.00 untuk 1 meter persegi yang seterusnya.