Frequently Asked Questions

 

FAQ - Frequently Asked Question

1. PERTANYAAN MENGENAI PERMOHONAN UNTUK PERMIT MENGGANTUNG KAIN RENTANG

1. Bagaimana untuk memohon permit menggantung kain rentang?

Semua permohonan untuk menggantung kain rentang harus diserahkan dan dialamatkan kepada :
Setiausaha
Majlis Daerah Lundu, 94500 Lundu

(Bahagian Penguatkuasaan).
Permohonan perlu disertakan dengan maklumat-maklumat seperti berikut :

  • Tujuan dan tarikh menggantung kain rentang.
  • Lokasi / tempat kain rentang akan digantung.
  • Rekabentuk / saiz kain rentang.

2. Apakah syarat-syarat untuk pemberian Permit?

  • Saiz kain rentang hendaklah bersesuaian.
  • Iklan-iklan rokok, arak atau berunsur negatif tidak dibenarkan dipamer pada kain rentang.
  • Kain rentang hanya boleh dipamerkan dua minggu sebelum acara dimulakan dan harus diturunkan tiga hari selepas itu.
  • Kebenaran daripada pemilik bangunan mesti diperolehi terlebih dahulu.
  • Kain rentang mesti diikat dengan sempurna dan tidak boleh dibiarkan dalam keadaan selekeh.
  • Kain rentang tidak boleh digantung merentangi jalan raya.
  • Kain rentang tidak boleh dipaku atau diikat pada pokok yang ditanam oleh Majlis di tepi jalan raya.

3. Berapakah bayaran yang dikenakan bagi setiap kain rentang?

RM 15.00 untuk 1 meter persegi pertama dan RM 8.00 untuk 1 meter persegi yang seterusnya.