picture

Frequently Asked Questions

 

FAQ - Frequently Asked Question

1. PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN
  • Mentadbir dan menguruskan perpustakaan awam termasuk perpustakaan desa.
  • Memproses dan menyediakan buku-buku perpustakaan dan pelbagai bahan bacaan lain.
  • Menguruskan permohonan untuk menjadi ahli perpustakaan.
  • Mengemaskinikan rekod-rekod ahli serta inventori buku perpustakaan.
  • Pengurusan buku-buku mengikut klasifikasi dan menyediakan katalog buku.
  • Bertanggungjawab ke atas keselamatan buku dan kebersihan perpustakaan.
  • Mengumpul statistik tahunan perpustakaan awam dan desa di bawah bidangkuasa Majlis Daerah Lundu