Masjid/Surau


Bil.

Nama Masjid / Surau

Lokasi

1

Surau Hadiahtul Mustaqim

Sungei Langir/Selenggok

2

Masjid Darul Ibadah

Sampadi

3

Masjid Darul Ehsan

Rambungan

4

Masjid Darul Ibadah

Stoh

5

Surau Darul Iman

Sungai Cina

6

Surau

Setia Jaya / Riam

7

Surau Darul Ibadah

Rayu Melayu

8

Masjid Baru Felda Sempadi

Felda Sampadi

9

Surau

Kpg. Stungkor Baru

10

Surau Darul Hidayah

Kpg. Jangkar

11

Surau Darul Hikmah

Kpg. Kandaie

12

Masjid Darul Iman

Kpg. Sileng Melayu

13

Surau Darul Ehsan

Kpg. Semunin Jaya

14

Surau Al-Amin

Kpg. Stunggang Melayu

15

Masjid An-Nur

Kpg. Stunggang Melayu Lama

16

Masjid  Darul Taqwa

Lundu

17

Surau Darul Ibadah

Kpg. Seketi

18

Surau Darul An-Nur

Kpg. Dagang

19

Masjid Ikhwanil Muslimin

Kpg. Sekambal Melayu

20

Masjid Dinul Hudha

Kpg. Bajo

21

Surau Darul Makmur

Kpg. Pandan

22

Surau Nurul Huda

Kpg. Belungei

23

Surau Darul Salam

Kpg. Serayan Hulu

24

Surau Tembaga

Kpg. Temaga Melayu

25

Surau Darul Sahadah

Kpg. Sebat Melayu Baru

26

Masjid Darul Ibadah

Kpg. Sebat Melayu Lama

27

Surau

Kpg. Sebat Melayu Lama

28

Masjid Noorul Islam

Daerah Kecil Sematan

30

Masjid Lama Nurul Islam

Kpg. Tanah Hitam

29

Surau Nurul Islam

Kpg. Pugu

31

Surau An-Nur

Kpg. Trusan Jaya

32

Surau Darul Ibadah

Kpg. Siru Melayu

33

Surau Darul Islam

Kpg. Telok Serabang

34

Surau Darul Naim

Kpg. Telok Melano