picture

 

Agensi Kerajaan Negeri di Lundu


AGENSI-AGENSI KERAJAAN NEGERI DI BAWAH KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS DAERAH LUNDU

BIL.

NAMA DAN ALAMAT JABATAN KERAJAAN

NO.TELEFON

1.

PEJABAT DAERAH LUNDU,

94500 LUNDU

082-735008 / 082-735599 (faks)

2.

JABATAN KERJA RAYA DAERAH LUNDU

94500 LUNDU

082-735011

3.

JABATAN PERTANIAN LUNDU

94500 LUNDU

082-735241

4.

PEJABAT PELADANG LUNDU

94500 LUNDU

082-735543

5.

JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH LUDNU

94500 LUNDU

082-735228

6.

PEJABAT RELA DAERAH LUNDU

94500 LUNDU

082-734126

7.

PEJABAT DAERAH KECIL SEMATAN

94100 SEMATAN

082-711101

8.

PERPUSTAKAAN AWAM SEMATAN

94100 SEMATAN

 

-