Bahagian/Seksyen


"Ke arah menjadikan Lundu Bandar Pantai Semulajadi"Kakitangan Bahagian Khidmat Pengurusan - Seksyen Pentadbiran

(Lokasi: Pantai Pugu, Lundu)Kakitangan Bahagian Khidmat Pengurusan - Seksyen Kewangan

(Lokasi: Pantai Pugu , Lundu)Kakitangan Bahagian Pembangunan Komuniti -  Seksyen Perpustakaan

(Lokasi: Pantai Siar, Lundu)Kakitangan Bahagian Pembangunan Komuniti -  Seksyen Komuniti

(Lokasi: Pantai Siar, Lundu)Kakitangan Perpustakaan Desa Majlis Daerah Lundu

(Lokasi: Pantai Siar, Lundu)Kakitangan Bahagian Penilaian dan Pencukaian

(Lokasi: Pantai Sampadi, Lundu)Kakitangan Bahagian Kejuruteraan

(Pantai Pandan, Lundu)Kakitangan Bahagian Kesihatan dan Perkhidmatan Bandar

(Lokasi: Pantai Pueh, Lundu)Kakitangan Bahagian Penguatkuasa

(Lokasi: Pantai Belungei, Lundu)