Kuarters


Senarai Kuarters MDL

Bil

Jenis Bangunan

Unit

No. Kuarters

1

Rumah sebuah 1 tingkat (konkrit)

5

C01, C02, C03, C04 dan C16

2

Rumah teres (konkrit)

1

C05

3

Flat (konkrit)

12

C06 – C13 dan C17-C20

4

Rumah berkembar (semi konkrit)

2

C14 dan C15

 

JUMLAH

20

 

Syarat

 1. Kelayakan permohonan
  • ​​Permohonan dibuka kepada Pegawai dan Warga Kerja MDL yang sedang berkhidmat di Majlis Daerah Lundu, dan memenuhi kelayakan yang disyaratkan.
 2. Syarat kelayakan adalah berdasarkan :
  • ​​Kriteria I - Perkhidmatan
   • ​​​Berjawatan Tetap Atau Kontrak
   • Keutamaan kepada Pegawai dan Warga Kerja MDL yang lebih 'senior'.
  • Kriteria II - Tugasan
   • Mempunyai kepentingan / keperluan bidang tugas bagi setiap permohonan terutama tugas – tugas  ‘on call’.
   • Keutamaan bagi Pegawai dan Warga Kerja MDL yang diperlukan dalam keadaan kecemasan seperti kes-kes kemalangan, wabak dan bencana.​​​
  • ​Kriteria III - Rekod Perkhidmatan Dan Tatatertib

   • Mempunyai rekod perkhidmatan yang baik dan tidak dikenakan tindakan tatatertib

  • ​Kriteria IV - Sebab Memohon Kuarters

  • Kriteria V - Syarat Tambahan
   • Belum memiliki rumah sendiri atas nama sendiri atau suami/isteri yang dibeli melalui Skim Pinjaman Perumahan Kerajaan atau Pinjaman Bank

   • Walaubagaimanapun syarat ini dikecualikan bagi pemohon yang telah membeli rumah melalui Pinjaman Perumahan Kerajaan atau bank tetapi lokasi melebihi 25 km dari tempat kerja dan membebankan dari segi pengangkutan dan lain

   • Jika timbul perselisihan permohonan, keutamaan adalah berdasarkan kepada tarikh permohonan diterima di Unit Aset, Seksyen Kewangan, Majlis Daearah Lundu.