Sarawak ID | Register
Polls
Announcements

Form G1

Pindaan baru kepada Seksyen 87A, Sarawak Local Authorities Ordiance 1996, menyatakan bahawa Pendaftar atau Penolong Pendaftar Jabatan Tanah dan Survei tidak akan mendaftarkan mana-mana dokumen yang membuktikan suatu urus niaga yang memberi kesan kepada apa-apa pegangan berkadar melainkan jika disertakan dengan Sijil Perakuan Pembebasan Keberhutangan (Clearance of Indebtedness) yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan yang mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan pegangan tersebut.

Borang G (1) dikeluarkan dengan bayaran sebanyak RM 30.00 setiap sijil oleh pihak berkuasa tempatan.