Sarawak ID | Register
Polls
Announcements

Composting

UNIT COMPOSTING DAN LA21 & 3R

  1. Pengurusan aktiviti atau kempen LA21.
  2. Merancang, melaksana serta Penilaian Program.
  3. Penilaian dan Penyusulan aktiviti yang telah dijalankan.
  4. Menyelia dan memantau pelaksanaan aktiviti   LA21.
  5. Menjalankan aktiviti membuat baja kompos.