Sarawak ID | Register
Polls
Announcements

Kebersihan Bangunan

  1. Vetting pelan tapak dan pelan bangunan.
  2. Abetement kacau ganggu di dalam dan sekitar bangunan.
  3. Membantu menjalankan pemeriksaan untuk pengeluaran sijil untuk Menduduki ( OP )
  4. Memantau kebersihan persekitaran tanah Perkuburan.