Sarawak ID | Register
Polls
Announcements

Kawalan Vektor

1. Melaksanakan  tindakan tahunan aktiviti kawalan vektor

2. Membantu menyelia dan memantau PKA membuat pemeriksaan rumah ke rumah bagi mengenalpasti  tempat pembiakkan nyamuk ( PPA )

3. Menjalankan, menyelaras serta menyelia aktiviti/  gerakkan penyemburan kabus jika berlakunya kes-kes  DF,DHF,J.E  atau Malaria.

4. Menjalankan da menyelaras program anti nyamuk dan kebersihan nasional di kampung-kampung yang terdapat kes dan dijadualkan.

5. Membuat dan menyelia penyelenggaraan mesin semburan kabus ( Mesin Fogging Nyamuk )

6. Menguatkuasakan akta Destruction Of Disease Bearing Insects Act ( DDBIA Act 1975 ).

7. Menjalankan program atau kempen pendidikan kesihatan berhubung dengan penyakit bawaan vektor

8. Menyiastat apa jua aduan berhubung dengan kawalan vektor.

9. Membuat laporan mingguan, bulanan dan Tahunan.

10. Membantu dalam latihan amali bagi  Pelatih Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran dari kolej.