Sarawak ID | Register
Polls
Announcements

Pelesenan

1. Menerima permohonan lessen

-   Pemohon boleh membuat permohonan pelbagai lessen dari bahgian pelesenan di majlis daerah lundu. Dengan menggunakan borang BKA(L)-01a K8 - Borang Permohonan Lesen

2. Pemeriksaan premis bagi pengeluaran lessen majlis

3. Pengeluaran sijil lessen

4. Pembaharuan lessen

5. Tukar nama, lamat dan pembatalan lessen

6. Pengurusan permit.