Sarawak ID | Register
Polls
Announcements

Pautan

KERAJAAN MALAYSIA

BIL AGENSI PAUTAN
1 Kerajaan Malaysia

KERAJAAN NEGERI SARAWAK

BIL AGENSI PAUTAN
1 Kerajaan Negeri Sarawak

2 Pejabat Ketua Menteri Sarawak
3 Pejabat Setiausaha Tetap Kerajaan Negeri Sarawak

KEMENTERIAN NEGERI SARAWAK

BIL AGENSI PAUTAN
1 Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak

2 Kementerian Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan
3 Kementerian Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah

4 Kementerian Pembangunan Bandar dan Sumber Asli  
5 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan e-Dagang  
6 Kementerian Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak
7 Kementerian Pembangunan Infrastruktur dan Pengangkutan
8 Kementerian Utiliti Sarawak
9 Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan
10 Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak
11 Menteri di Pejabat Ketua Menteri (Integriti dan Ombudsman)

AGENSI BERKAITAN MAJLIS DAERAH LUNDU

BIL AGENSI PAUTAN
1 Pejabat Daerah Lundu

2 Pelancongan Sarawak
3 Multimedia Super Corridor

PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI SARAWAK

BIL AGENSI PAUTAN
1 Majlis Daerah Bau

2 Majlis Daerah Betong
3 Majlis Daerah Dalat dan Mukah
4 Dewan Bandaraya Kuching Utara  
5 Majlis Daerah Kanowit  
6 Majlis Daerah Kapit
7 Majlis Bandaraya Kuching Selatan
8 Majlis Daerah Lawas
9 Majlis Daerah Limbang
10 Majlis Daerah Lubok Antu
11 Majlis Bandaraya Miri
12 Majlis Daerah Luar Bandar Sibu
13 Majlis Daerah Maradong dan Julau
14 Majlis Daerah Marudi
15 Majlis Daerah Matu dan Daro
16 Majlis Perbandaran Kota Samarahan
17 Majlis Daerah Saratok
18 Majlis Daerah Sarikei
19 Majlis Daerah Serian
20 Majlis Daerah Simunjan
21 Majlis Daerah Subis
22 Majlis Perbandaran Padawan
23 Majlis Perbandaran Sibu
24 Majlis Daerah Sri Aman
25 Lembaga Kemajuan Bintulu