Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 
 
 
The Official Website of
Lundu District Council
 
 
 
LinkLink

MALAYSIAN GOVERNMENT

BIL AGENCIES LINKS
1 Malaysian Government

STATE OF SARAWAK GOVERNMENT

BIL AGENCIES LINKS
1 Sarawak Government

2 Sarawak Chief Minister Office
3 Sarawak State Secreatary Office

SARAWAK MINISTRY

BIL AGENCIES LINKS
1 Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak

2 Kementerian Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan
3 Kementerian Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah

4 Kementerian Pembangunan Bandar dan Sumber Asli  
5 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan e-Dagang  
6 Kementerian Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak
7 Kementerian Pembangunan Infrastruktur dan Pengangkutan
8 Kementerian Utiliti Sarawak
9 Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan
10 Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak
11 Menteri di Pejabat Ketua Menteri (Integriti dan Ombudsman)

LUNDU DISTRICT COUNCIL LINK AGENSI

BIL AGENCIES LINKS
1 Lundu District Office

2 Sarawak Tourism
3 Multimedia Super Corridor

SARAWAK LOCAL AUTHORITIES

BIL AGENCIES LINKS
1 Majlis Daerah Bau

2 Majlis Daerah Betong
3 Majlis Daerah Dalat dan Mukah
4 Dewan Bandaraya Kuching Utara  
5 Majlis Daerah Kanowit  
6 Majlis Daerah Kapit
7 Majlis Bandaraya Kuching Selatan
8 Majlis Daerah Lawas
9 Majlis Daerah Limbang
10 Majlis Daerah Lubok Antu
11 Majlis Bandaraya Miri
12 Majlis Daerah Luar Bandar Sibu
13 Majlis Daerah Maradong dan Julau
14 Majlis Daerah Marudi
15 Majlis Daerah Matu dan Daro
16 Majlis Perbandaran Kota Samarahan
17 Majlis Daerah Saratok
18 Majlis Daerah Sarikei
19 Majlis Daerah Serian
20 Majlis Daerah Simunjan
21 Majlis Daerah Subis
22 Majlis Perbandaran Padawan
23 Majlis Perbandaran Sibu
24 Majlis Daerah Sri Aman
25 Lembaga Kemajuan Bintulu