Sarawak ID | Register
Polls
Announcements

Visi dan Misi

Visi

Ke Arah Menjadikan Lundu sebagai Bandar Pantai Semulajadi


Misi

Komited untuk menjadikan Lundu sebagai Bandar Pantai Semulajadi dengan mewujudkan persekitaran lestari, menyediakan perkhidmatan berkualiti dan berorientasikan rakyat