Sarawak ID | Register

Lokasi Membeli Belah

PASAR TANI

Bil

Lokasi

Waktu Perkhidmatan Perkhidmatan yang diberikan Bilangan petak penjaja

1

Pusat Penjaja Gading, Lundu 0700 - 1700 Menjual sayur tempatan 39

2

Pasar Tamu, Lundu 0700 - 1700 Menjual sayur tempatan 101
3 Medan niaga SEDC, Sematan 0700 - 1700 Menjual sayur tempatan 3

PASAR IKAN (PASAR BASAH)

Bil

Lokasi

Waktu Perkhidmatan Perkhidmatan yang diberikan Bilangan petak penjaja

1

Pasar Ikan, Lundu 0700 - 1700 Menjual ikan segar 22

2

Medan Niaga SEDC, Sematan 0700 - 1700 Menjual ikan segar 9

PASAR DAGING

Bil

Lokasi

Waktu Perkhidmatan Perkhidmatan yang diberikan Bilangan petak penjaja

1

Pasar Daging Lundu 0700 - 1700 Menjual ayam dan daging lembu 11

2

Pasar "Non Muslim" 0700 - 1700 Menjual daging khinzir 6