Sarawak ID | Register
Polls
Announcements

KEJURUTERAAN


FUNGSI BAHAGIAN KEJURUTERAAN


UNIT PROJEK PERUNTUKAN FEDERAL- PERUNTUKAN NEGERI / PELAN BANGUNAN

(En Muhammad Muffarid Abdullah, Penolong Jurutera, JA29)

  1.Merancang dan menyelenggara jalanraya, sistem saliran perparitan serta berkaitan dengan              Rancangan Malaysia Ke-11(2016-2020).

·         2.Menyediakan dan mempertingkatkan kemudahan-kemudahan asas dan utiliti.

·         3.Menaiktaraf kampung dan menggalakkan kegiatan ekonomi yang berdaya maju

·         4.Memproses penerimaan pelan bangunan

·         5.Memproses permohonan permulaan kerja awal binaan

·         6.Memproses bagi pengeluaran sijil kelayakan menduduki

·         7.Mengindahkan Bandar dengan menanam serta memelihara pokok-pokok bunga dengan landskap       yang menarik

·         8.Menyediakan kemudahan-kemudahan awam seperti sukan mini stadium, perhentain bas dan             perpustakaan

·         9.Menguruskan pentadbiran sebutharga/tender kerja, projek dan  mengurus sistem trafik.

 

UNIT PROJEK PERUNTUKAN FEDERAL

(Puan Fatin Atika Bt Baha'Udin, Penolong Jurutera, JA29)

 1. Menguruskan pentadbiran sebutharga/tender kerja, projek berkaitan dengan peruntukan federal.


UNIT PROJEK PERUNTUKAN NEGERI

(Kapten Bujang Ak Ngadan, Penolong Jurutera J36 - Sangkutan dari MDDM)

 1. Menguruskan pentadbiran sebutharga/tender kerja, projek berkaitan dengan peruntukan negeri.

Dikemaskini setakat 28.10.2017