Sarawak ID | Register
Polls
Announcements

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN (PENTADBIRAN)


FUNGSI SEKSYEN PENTADBIRAN

Pengurusan Sumber Manusia

 • Pengurusan prestasi, tatatertib dan disiplin kakitangan.
 • Pengurusan system maklumat sumber manusia majlis
 • Pengurusan cuti dan kemudahan untuk kakitangan
 • Pengurusan rekod perkhidmatan kakitangan

 

Urusetia Jawatankuasa dan Pengurusan Mesyuarat

 • Pengurusan jadual, tempat, kemudahan dan keperluan mesyuarat dan urusan jawatankuasa
 • Urusetia Majlis Penuh, Jawatankuasa-jawatankuasa Majlis dan jawatankuasa-jawatankuasa dalaman Majlis

 

Pengurusan Rekod, dokumen dan surat menyurat

 • Pengurusan semua rekod,dokumen dan fail pejabat
 • Mengurus dan menyelenggara surat menyurat
 • Mengawal keselamatan dokumen, data dan rekod pejabat

 

Latihan Kakitangan

 • Menyedia analisa keperluan latihan kakitangan dan jadual latihan tahunan
 • Mengurus sumber-sumber latihan dan penyelerasan latihan dalaman
 • Mengenalpasti dan menjalankan aktiviti latihan untuk meningkat kemahiran, pengetahuan dan potensi kakitngan.