Sarawak ID | Register
Polls
Announcements

Roboh

Sekiranya rumah anda telah roboh. Laporkan kepada pihak kami dengan kadar segera secara bertulis dengan menyatakan butiran seperti berikut:

  1. Tarikh roboh
  2. Alamat terkini pemilik bagi memudahkan penghantaran surat makluman.
  3. No telefon / No h.p
  4. Pengesahan daripada Ketua Kampung/Penghulu
  5. Gambar menunjukkan rumah telah roboh

Kegagalan melaporkannya menyebabkan rekod pegangan anda mempunyai tunggakan ke atas cukai taksiran.