Sarawak ID | Register
Polls
Announcements

Remisi

Kepada pemilik pegangan yang tidak berkemampuan upaya untuk membayar cukai taksiran, anda boleh memohon mendapat pengurangan atau pengecualian sebahagian atau sepenuhnya cukai taksiran bagi tahun berkenaan.  Sila sertakan bukti seperti kad kebajikan yang terkini atau dokumen-dokumen yang berkaitan bagi menyokong permohonan anda.

Permohonan bolehlah dibuat melalui borang permohonan remisi yang boleh diperolehi dari laman web Majlis Daerah Lundu atau di pejabat Majlis Daerah Lundu atau anda boleh memohon secara bertulis kepada Bahagian Penilaian dan Pencukaian Majlis Daerah Lundu.

Perlu di maklumkan bahawa permohonan ini hendaklah dibuat pada setiap tahun.