Sarawak ID | Register
Polls
Announcements

Tindakan Ingkar Patuh

Sekiranya Cukai Taksiran tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan, anda boleh dikenakan tindakan-tindakan tersebut:-

  1. Anda akan dikenakan DENDA LEWAT sebanyak 1% sebulan.
  2. Sekiranya tiada juga tindakan untuk pembayaran sebanyak 3 kali berturut-turut pengeluaran bil cukai taksiran (3 tahun) dan masih tertunggak tanpa mengira amaun tertunggakan maka tanah anda boleh dikenakan TINDAKAN KAVEAT bagi tujuan menahan segala bentuk transaksi ke atas pegangan tersebut.
  3. Sekiranya anda masih juga tidak membuat pembayaran selepas 3 bulan notis dan tindakan kaveat telah dikenakan ke atas tanah anda maka pihak majlis akan mengeluarkan “LETTER OF DEMAND”  bagi menuntut tunggakan tersebut.
  4. Dan sekiranya selepas 3 bulan tuan tidak juga membuat pembayaran maka TINDAKAN UNDANG-UNDANG melalui mahkamah akan diambil ke atas anda.