Sarawak ID | Register
Polls
Announcements

Kadar yang dikenakan

Kadar

Cukai pintu akan diambil berdasar kepada peratusan kadar yang dikenakan berdasar kepada perkhidmatan yang diterima oleh pembayar cukai. 

Kadar-kadar yang telah diluluskan adalah seperti berikut:-


​​Tujuan Am                           -           6%

Penyelenggaraan jalan           -           5%

Pungutan sampah                  -           6%

Lampu jalan                         -           6%

Jumlah                          -         23%