Sarawak ID | Register
Polls
Announcements

Cukai Taksiran

Pengenalan

Cukai Taksiran adalah cukai yang dikenakan kepada semua pegangan atau hartanah berkadar yang ada di kawasan pentadbiran Majlis Daerah Lundu.(MDL)


Ordinan

Kuasa untuk mengenakan Cukai Taksiran adalah selaras dengan peruntukan Local Authority Ordinance 1996 dibawah Seksyen 61(1) yang membolehkan Majlis Daerah Lundu mengenakan kadar atas pegangan yang terdapat di dal​​am kawasan pentadbiran MDL​​.


Tujuan Cukai Taksiran


Bagaimana Nilaian Tahunan Ditentukan?

Nilai Tahunan merupakan Anggaran Kasar Sewa Tahunan yang munasabah dijangka akan diperolehi dari setahun ke setahun dari pegangan yang berkenaan

jika disewakan.


​NILAIAN TAHUNAN = AN​​GGARAN SEWA KASAR SEBULAN X 12 BULAN​

 

CONTOH PENGIRAAN CUKAI TAKSIRAN

* Perlu diingatkan bahawa nilai tahunan adalah BUKAN cukai pintu yang dibayar