Sarawak ID | Register

BAHAGIAN PENGUATKUASA


FUNGSI BAHAGIAN PENGUATKUASA

 

·         1.Memberi perkhidmatan pengawalan dan bantuan am kepada Majlis

·         2.Menguatkuasakan undang-undang Majlis yang berhubungkait dengan halangan dan kacau ganggu awam

·         3.Menyelia taman-taman rekreasi Majlis

·         4.Menguatkuasa undang-undang penjagaan kebersihan ke atas :

-          Orang Awam

-          Peniaga dan Penjaja

-          Penghuni atau pemilik premis

·         5.Menjalankan operasi menghentikan kegiatan-kegiatan haram seperti pengemis dan perosak harta benda awam ( vandalism )

·         6.Menjalankan pengawasan seperti mana diagihkan dalam senarai tugasan yang disediakan oleh ketua jabatan dengan merujuk kepada peruntukan undang-undang Majlis atau dasar-dasar Majlis.