Kemaskini Pada: 20 Jan 2019
Versi 8.2.0
 
Keputusan Piagam Pelanggan
2015|2016|2017|2018|

Memberi Respon kepada pengadu dalam tempoh dua puluh empat ( 24 ) jam dan status perlaksanaan tindakan ke atas aduan dalam tempoh tidak melebihi tiga ( 3 ) hari bekerja dari tarikh aduan diterima
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%

Permohonan pelan bangunan yang lengkap akan diproses dan dikemukakan kepada kepada agensi luar / seksyen dalaman yang berkaitan untuk ulasan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%

Pelan bangunan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Majlis dalam tempoh tidak melebihi empat belas (14) hari bekerja selepas mendapat kelulusan dari semua agensi yang berkaitan untuk kelulusan.
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%

"Occupation Permit" hendaklah dikeluarkan dalam tempoh dua (2) hari bekerja
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%

Semua tuntutan bayaran dibayar dalam tempoh sepuluh ( 10 ) hari bekerja
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%

Sampah domestik dikutip sekurang-kurangnya dua ( 2 ) kali seminggu dan mengikut jadual kutipan yang telah ditetapkan
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
90%
90%
90%
90%
90%
90%
100%
100%
100%
90%
0%
0%

Buku baru yang diperolehi melalui perolehan pihak berkuasa tempatan dan pinjaman berkelompok diproses dan dipamerkan untuk pinjaman dalam tempoh dua ( 2 ) bulan dari tarikh penerimaan
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%

Mengambil tindakan susulan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja ke atas setiap kesalahan / pelanggaran undang-undang
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%

Keputusan permohonan lesen perniagaan dikeluarkan dalam masa tiga ( 3 ) hari bekerja
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%

Bil cukai taksiran dihantar kepada pelanggan selewat-lewatnya pada 30 April dan 30 September pada setiap tahun
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%

Minit mesyuarat Majlis hendaklah disediakan dan diedarkan dalam masa tujuh ( 7 ) hari bekerja
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%

Sekurang-kurangnya 95% pegawai Gred 22 dan ke atas menghadiri latihan sekurang-kurang 42 jam setahun
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
80%
80%
80%
80%
80%
80%
92%
90%
90%
90%
0%
0%

Melaksanakan program pembangunan komuniti bersama penduduk / badan bukan kerajaan mengikut jadual yang dirancang dan dapat dilaksanakan lapan puluh lima peratus ( 85% ) dalam tahun semasa
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%

Sekurang-kurangnya lapan puluh lima peratus ( 85%) jumlah projek pembangunan yang diluluskan siap dilaksanakan dalam tahun semasa
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%